Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Agnidea.lt el. parduotuvė priklauso UAB „Agnidea“, juridinio asmens kodas 301842043, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav Vilniaus m. Juliaus Janonio g. 41, tel.: +370 655 04999. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Agnidea.lt Parduotuvėje.

2. Agnidea.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Agnidea.lt interneto svetainėje momento.

3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (visų rūšių numatytų LR Civiliniame kodekse) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvedant visą informaciją kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis, veiksnus asmuo ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. Parduotuvė patvirtina, jog stengiasi naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai, taikant saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

6.   UAB „Agnidea“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7. Visus Kliento asmens duomenis Parduotuvė tvarko ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

8. Kliento duomenys yra saugomi tol, kol turi galiojančią paskyrą interneto svetainėje www.agnidea.lt.

9. Kliento užklausų duomenis saugomi tol kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po konsultacijos suteikimo.

10. Klientas turi šias teises, susijusias su jo asmens duomenimis:

10.1. prašyti, kad UAB „Agnidea“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

10.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

10.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

10.4.  teisę atšaukti sutikimą;

10.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11. Klientas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungęs prie savo paskyros arba kreipdamasis į UAB „Agnidea" elektroniniu paštu adresu info@agnidea.com  arba registruotu paštu adresu Juliaus Janonio g. 41,Vilnius.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregistravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.

4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo valią. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už prekes pagal padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą ir pateikti prekes.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos Parduotuvės prekės aprašymas ir jos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.

5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame kodekse numatyta tvarka.

6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka aprašymą nurodytą prie kiekvienos prekės.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.

6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš atliekant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.

6.5. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų pristatytos tinkamos naudoti pagal jų paskirtį.

V. Prekių grąžinimas ir keitimas

1. Perkant parduotuvėje Agnidea.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 kalendorinių dienų grąžinimo garantija, kuri yra skaičiuojama nuo prekės gavimo dienos.

2. Norėdamas grąžinti tinkamos kokybės prekę, pirkėjas privalo susisiekti el. paštu sales@agnidea.lt. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal gali būti nepriimamos. Taip pat reikalinga nurodyti prekės grąžinimo priežastį ir pateikti pirkimo įrodymą.
Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

3. Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikiu. Kiekvienos prekės garantijos laikas yra prekių aprašyme.

4. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, pirkėjas privalo susisiekti el. paštu sales@agnidea.lt.

5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirkėjo prašymo dėl prekės grąžinimo ir/ar keitimo gavimo dienos pateikti pirkėjui motyvuotą rašytinį atsakymą.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba mokejimai.lt sistema.

2. Jeigu pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

VII. Prekių pristatymas

1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo terminus prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti tinkamiausią pristatymo būdą abiems pusėms.

2. Pirkėjas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo prekės pristatymo termino pabaigos.

3. Pirkėjas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes, jeigu tai yra kitas asmuo nei kad pirkėjas.

4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam pirkėjui.

5. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti Parduotuvės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė įsipareigoja paskambinti arba informuoti Pirkėją elektroniniu paštu Pirkėją, kai prekė bus paruošta.

6. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos dviems būdais:

1) DPD kurjeris;

2) Atsiėmimas Parduotuvės būstinėje;

7. Tais atvejais, kai priėmus prekes pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@agnidea.com arba telefonu Nr. +370 655 04999.

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp pirkėjo ir Parduotuvės vyksta lietuvių kalba.